Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

BLÍŽI SA TERMÍN NA PODANIE ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV 2007-2013

06.03.2013 14:11

Program Európa pre občanov

 

Akcia 1 Opatrenie 1.1

Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. októbrom 2013 a 30. júnom 2014?

Požiadajte si o grant k 1. júnu 2013!

 

Akcia 1 Opatrenie 1.2
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. januárom a 30. májom 2014.

Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. septembru 2013!

 

Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe medzinárodnej partnerskej spolupráce na našich podstránkach zahranicnaspolupraca.zmos.sk!