Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Česko-slovenský seminár “Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020”

11.01.2013 08:21

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky usporiadajú spoločne česko-slovenský seminár “Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020”.

 
Seminár bude zameraný na zdieľanie skúseností a návrhov týkajúcich sa rolí miest a obcí v príprave a realizácii programov Spoločného strategického rámca v budúcom programovom období a na otvorenú diskusiu s partnermi z oboch krajín.
 
Dátum konania seminára je stanovený na 21.-22. januára 2013 v Prahe, pričom miesto konania bude ešte upresnené.
 
 
Návrh programu si môžete stiahnuť tu: Návrh programu