Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Informačné semináre k aktuálnym výzvam vyhláseným v rámci Prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

14.03.2013 08:52

Kancelárie REPIS si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre k aktuálnym výzvam vyhláseným v rámci Prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy: 

Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia ( kód výzvy: OPŽP-PO3-13-2 ) 

Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie ( kód výzvy: OPŽP-PO3-13-3 )

  • 25.3.2013 v Nitre 
  • 26.3.2013 v Žiline 
  • 27.3.2013 v Prešove

Pozvánka (pdf)

Zdroj: REPIS