Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

05.06.2017 14:17

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 06. 2017, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k

  1. úprave spôsobu overovania podniku v ťažkostiach na úrovni skupiny so spoločným zdrojom kontroly a to na základe konsolidovaných účtovných údajov skupiny ako celku (upúšťa sa od posudzovania znakov podniku v ťažkostiach každého člena skupiny individuálne),
  2. bližšiemu vymedzeniu pravidiel určovania skupiny so spoločným zdrojom kontroly,
  3. doplneniu novej právnej formy podniku v súlade s novelou zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, doplnenie obchodnej spoločnosti „jednoduchá spoločnosť na akcie“, skratka „j.s.a.“,
  4. formálnym a upresňovacím úpravám

Zmeny v Inštrukcii oproti verzii 3.0 sú zachytené formou sledovania zmien.

Inštrukcia v znení verzie 3.1 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu odvoláva konkrétna výzva.

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach-verzia-3-1/