Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pracovné stretnutie - podpora rozvoja CR v okr. Topoľčany

29.11.2011 14:25

Pozývame Vás na pracovné stretnutie k projektu na podporu rozvoja CR v okr. Topoľčany s názvom „KLASTER Topoľčany“, ktoré sa bude konať dňa 6. 12. 2011. Na stretnutí sa budú pripomienkovať a oponovať výstupy stratégie CR v regióne Topoľčany, budete sa môcť aktívne zapojiť do diskusie.

 

Vašu účasť prosíme potvrdiť do 2.12.2011.

 

pracovné stretnutie pre verejný a súkromný sektor

3. workshop pozv.doc (36,5 kB)
3. workshop prihláška.doc (41,5 kB)
 

pracovné stretnutie pre 3. sektor a verejnosť

4. workshop pozv.doc (36,5 kB)
4. workshop prihláška.doc (41,5 kB)