Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Prezentácia zákona o podpore cestovného ruchu

11.11.2011 10:20

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Nitriansky samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 16.11.2011 o 9:00 v Nitre. Témou pracovného stretnutia je prezentácia zákona o podpore cestovného ruchu, jeho implementácia a metodická podpora pri zakladaní organizácií cestovného ruchu.

Pozvanka-Nitra.pdf (203,1 kB)