Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP

01.08.2017 10:17

Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (http://bit.ly/2uSSOe1)

- Implementačný model CLLD v podmienkach IROP (http://bit.ly/2tZhpRq)

- Príprava výzvy na Chod MAS – prevádzkové náklady - Opatrenie 5.1.1. OP IROP (http://bit.ly/2tU30lt)

- Kritériá na výber projektov MAS - PRV SR 2014 - 2020 (http://bit.ly/2uTnDiL)

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2tltvDV