Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Seminár k aktuálnej výzve v OP ŽP

04.11.2011 11:45

Regionálne poradenské a informačné stredisko REPIS Nitra organizuje regionálny seminár s názvom: „ Aktuálna výzva pre Prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami, ktorý sa bude konať dňa 8. 11 . 2011 v priestoroch kancelárie REPIS v Nitre. Viac info tu.