Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výstupy z konferencie "Európa pre občanov - občania pre Európu"

16.04.2013 13:39

14. februára 2013 sa organizovala Konferencia pri príležitosti Európskeho roka občanov v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Cieľom podujatia bolo otvoriť diskusiu o tom, čo nám tento rok prinesie, čo doň chceme vložiť my ako občania a čo od neho očakávame.

Pozrite si zhrnutie výstupov z podujatia tu.