Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva z Nadácie Tesco

04.11.2011 11:46

Nadácia Tesco vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie, ktoré svojou činnosťou odstraňujú v živote detí a mládeže rôzne hendikepy. O podporu sa môžu uchádzať organizácie, ktorých aktivity budú spĺňať jeden z týchto zámerov: sociálne služby, výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity. Maximálna výška grantu je 10 000 Eur. Viac info tu.