Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

Tel. / fax: +421 38 53 00 668
info[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Rozvoj okresu Topoľčany

 

Analýza oblastí rozvoja okresu Topoľčany

 

1. oblasť – Ľudské zdroje a sociálna infraštruktúra

2. oblasť – Rozvoj pôdohospodárstva, agropotravinárskeho sektora a rozvoj vidieka

3. oblasť – Ochrana životného prostredia

4. oblasť – Rozvoj infraštruktúry

5. oblasť – Priemysel a služby

6. oblasť – Rozvoj zahraničnej spolupráce

7. oblasť – Informatizácia a komunikačné systémy

 

súbor na stiahnutie tu:

Rozvoj okr.Topolcany.pdf (429,1 kB)