...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Naše projekty

 

  

 

 

 

 

HUSKI

 

Maďarsko- slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce

 

Západná zadunajská regionálna rozvojová agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Regionálna rozvojová agentúra Nitra realizovali od septembra 2009 do augusta 2010 spoločný HUSKI projekt “Maďarsko - slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce” financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Cieľom projektu bolo podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií a inštitúcií a vytvoriť základňu pre tvorbu spoločných ideí, plánovanie a aktivity vo vyšpecifikovaných oblastiach spoločného záujmu.

Pre podporu spolupráce v čo najširšom možnom zábere boli pre zainteresované subjekty organizované semináre v troch rôznych oblastiach:

 

 

 

Ekonomika a energia

 

Kultúra a turizmus

Životné prostredie a prírodné bohatstvo

 

 

Semináre poskytli príležitosť pre identifikáciu spoločných problémov, spoločné plánovanie, ale najmä vytvorenie rozsiahlej platformy pre vyhľadávanie partnerov.

Pre spracovanie vysoko kvalitných projektov a ich úspešnú implementáciu boli v projekte zahrnuté školenia so zameraním na spracovanie projektov, riadenie projektov a aplikáciu princípu vedúceho partnera v oboch krajinách dotknutých projektom.

Výsledkom projektu je naďalej nepretržite prevádzkované fórum pre vyhľadávanie partnerov na oficiálnej stránke projektu:

 

https://www.huski.org/sk

 

 

The project is financed by

European Regional Development Fund.