...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

1 milión eur na diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu

15.07.2014 13:07

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zverejnila výzvu, ktorej cieľom je podporiť diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu a služieb, rovnako ako zvýšenie rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu v Európe. Všeobecným cieľom tejto iniciatívy je podporiť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia cestovného ruchu podporou diverzifikácie dodávok turistických služieb a produktov. Návrhy projektov by sa mali zamerať na podporu udržateľných medzinárodných produktov cestovného ruchu (napr. trasy, cestovné denníky, chodníky, ponuka cestovného ruchu a pod.) v športových a wellness aktivitách vo vzťahu k pobrežnej, námornej, horskej alebo vidieckej turistike.

Oprávnení žiadatelia musia byť z členských krajín EÚ a/alebo z krajín zapojených do programu COSME v súlade s článkom 6 nariadenia o COSME. Návrhy by mali byť prezentované konzorciom pozostávajúcim z minimálne 5 právnických osôb, ktoré pochádzajú z aspoň 4 členských krajín EÚ alebo krajín zapojených do programu COSME.

Uzávierka pre elektronické podanie je 07.10. 2014 17,00 hod. (bruselského času).

Celkový rozpočet určený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 1.000.000 €. Maximálna výška grantu bude 250.000 € na projekt.

Viac informácií o výzve nájdete TU