...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

1.regionálny seminár z cyklu: NÁSTROJE PODPORY EXPORTU v regiónoch SR 2013

12.06.2013 13:33

1.regionálny seminár z cyklu: NÁSTROJE PODPORY EXPORTU v regiónoch SR 2013

venovaný aktuálnym otázkam poistenia exportu a financovania exportných aktivít malých a stredných podnikov (MaSP)

Dátum konania:18. júna 2013 (utorok), 8:30 hod.
Miesto konania:Žilina, Hálkova 31, Žilinská RK SOPK
Organizátor: ÚMS SOPK + ZA-RK SOPK s podporou EXIMBANKY SR

 


Seminár je prvým podujatím z osvedčeného viacročného cyklu regionálnych seminárov organizovaných SOPK v spolupráci s EXIMBANKOU SR na celom území SR aj v roku 2013.

Cieľ podujatia: zvýšiť informovanosť a konkurencieschopnosť slovenských exportérov využitím komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, s osobitným zameraním na podmienky exportu do vybraných teritórií: Poľsko, Baltické štáty (LV, LO a EE), Rusko, Bielorusko a Kazachstan.

Komu je seminár určený: Podnikovým manažérom pre zahraničný obchod a jeho financovanie, ktorí sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácií medzinárodných obchodných kontraktov na dodávku tovarov alebo služieb prednostne na trhy uvedených krajín.

Podmienky účasti na seminári: Účasť na seminári je bezplatná; vstup je voľný na základe registrácie na Žilinskej RK SOPK

Osobitná príležitosť pre exportérov: Súčasťou programu sú dva bloky panelovej diskusie s príkladmi úspešných exportných operácií slovenských podnikov z praxe. Účastníci seminára budú mať tiež možnosť individuálnych konzultácií s odborníkmi EXIMBANKY SR o svojich zahranično-obchodných zámeroch a prípadoch aj do krajín, kam spravidla iní nejdú.


Program workshopu:

08:30 Prezentácia účastníkov  
09:00 Otvorenie workshopu  
09:10 I. Podpora slovenského exportu do vybraných teritórií zo strany špecializovanej štátnej exportnej a úverovej agentúry - EXIMBANKY SR v r. 2013 - aktuálne podmienky obchodu a analýza rizík exportu pri vstupe na trh vybraných teritórií:
Poľsko; Baltické štáty (LV, LO, EE); Bielorusko;
EXIMBANKA SR
09:45 Prestávka/ káva  
10:00 Diskusný panel I. o PoisteniÍ exportných úverov a pohľadávok vývozcu proti riziku nezaplatenia:
  • Vzorová štúdia poistenia vývozných pohľadávok
  • Príklad dobrej praxe riadenia rizík exportnej operácie slovenského vývozcu na vybrané teritórium.
  • Všeobecná diskusia k prednesenej téme
EXIMBANKA SR, špecialisti z poisťovacej divízie + zástupca podnikovej praxe
11:20 Prestávka, občerstvenie  
12:50 Diskusný panel II. Financovanie vývozu (úvery, zmenkové úvery na pohľadávky, bankové záruky platobné a neplatobné):
  • Vzorová štúdia poskytnutia exportného úveru, bankovej záruky;
  • Príklad dobrej praxe financovania exportnej operácie slovenského vývozcu tuzemskou bankou;
  • Všeobecná diskusia k prednesenej téme
EXIMBANKA SR, špecialisti z bankovej divízie + zástupca podnikovej praxe
14:10 Prestávka/ káva  
14:25 Individuálne konzultácie firiem s lektormi k exportným zámerom a prípadom.
Predvedenie databázy MARKETACCESS o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín.
EXIMBANKA SR, špecialisti SOPK – špecialista ÚMS
15:30 Záver (predpokladaný)  

 


Odborný garant: Ing. Juraj Knopp, CSc., - Útvar medzinárodnej spolupráce
č.tel.: 02/6241 1763, juraj.knopp@sopk.sk

Organizačný garant:Katarína Machovičová - Žilinská regionálna komora SOPK 
č. tel.: 0949-727812, 041/ 7646 966, colneza@za.scci.sk

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráce