...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ZAMESTNÁVATEĽOV PO 1. JANUÁRI 2013

22.02.2013 07:36
Zmeny v zákonníku práce
Novela Zákona o sociálnom poistení
Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP a cudzincov


Agroinštitút - miestnosť J2
27. feb
ruár 2013, 9,00

>>> POZVÁNKA S PRIHLÁŠKOU <<<    Nitrianska regionálna komora SOPK pre Vás pripravila odborný seminár, ktorého cieľom je oboznámiť zamestnávateľov s problematikou nielen z legislatívneho, ale aj z praktického pohľadu. Seminár je určený pre HR manažérov a špecialistov, personalistov, konateľov, agentúram dočasného zamestnávania a personálnym agentúram, ktoré realizujú výbery zamestnancov za účelom ich vysielania.

OBSAH SEMINÁRA:

I. Inšpektorát práce
Aktuálne zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1. januára 2013
Diskusia
Lektor: Ing. Róbert Bulla, hlavný išpektor - Inšpektorát práce Nitra

II. Sociálna poisťovňa
Zmeny v Zákone o sociálnom zabezpečení s účinnosťou od 1. januára 2013
- sociálne zabezpečenie zamestnancov dočasne vyslaných do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, podmienky vyslania, dokumenty
- povinnosti zamestnávateľa
Vysielanie zamestnancov na územie iného členského štátu EÚ/EHP
Diskusia
Lektor: Ing. Magdaléna Pospíšilová, odbor poistného - Sociálna poisťovňa Nitra

III. Úrad práce a sociálnych vecí
Zamestnávanie občanov EÚ/EHP, Švajčiarska na území SR
- informačné karty pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska
- oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
Zamestnávanie cudzincov (ostatné krajiny)
- nevyhnutné predpoklady zamestnania cudzinca zamestnávateľom so sídlom v SR
- povolenia na zamestannie cudzincov
- odlišnosti zamestnania cudzinca z EÚ a mimo EÚ
Diskusia
Lektor: Ing. Ľubica Cibuľová, EURES - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Účastnícky poplatok:
  bez DPH DPH Celkovo
Člen SOPK 30 € 6,00 ,- 36 €
Nečlen SOPK 35 € 7,00 ,- 42 €
Uzávierka prihlášok: 22. február 2013


V prípade rôznych otázok, prosím kontaktujte organizačného garanta.

Organizačný garant:
Ing. Jana MACHATOVÁ
Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/7336730
Fax: 037/7336739
Email: jana.machatova@sopk.sk
Zdroj článku: SOPK