...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Aktuálne otázky z oblasti pozemkového vlastníctva

26.03.2013 14:57

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Vás pozýva na seminár Aktuálne otázky z oblasti pozemkového vlastníctva, ktorý sa bude konať dennou formou v Nitre dňa 9.4.2013 a v Košiciach dňa 17.4.2013. 

Cieľom tohto seminára je informovať účastníkov o aktuálnych právnych predpisoch z oblasti pozemkového vlastníctva, o uzatváraní kúpnych a nájomných zmlúv, evidencii a možnosti ich elektronického vedenia v súlade s požiadavkami katastra pre poľnohospodársku prax.

Seminár je určený pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z oblasti pozemkového vlastníctva.

Program: 

  • - Uzatvárania kúpnych zmlúv pri prevode pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu a nájomných zmlúv s SPF (aktuálny stav a otázky) - Ing. Gabriela MATEČNÁ - generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu 
  • - Legislatíva v rámci nájomných zmlúv poľnohospodárskej pôdy a ich evidencia 
  • - Podnájomné zmluvy - zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia legislatívy - Odbor pozemkový ; JUDr. Pavel PANGRÁC - Obvodný pozemkový úrad v Košiciach 
  • - Elektronické vedenie dokumentácie v súlade s požiadavkami katastra a nájomných zmlúv pre poľnohospodársku prax - Ing. Andrej URBANOVIČ, PhD. - ISAT, s.r.o. 

Účastnícky poplatok je 35 €. 

Kontakt na organizačného garanta: Kristína Páleníková, tel.: 037/7910280, mob.: 0907/356749, fax: 037/7910159    kpalenikova@agroinstitut.sk

Online prihláška alebo záväzná prihláška.