...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Analýza financovania mikropodnikov a začínajúcich podnikov

26.04.2013 12:20

Živnostníci, mikropodniky a malé podniky tvoria významnú časť podnikateľského prostredia. 

Najmä v začiatkoch býva pre začínajúcich podnikateľov náročné získať finančné zdroje na svoje podnikanie. V takomto prípade by mali existovať inštitúcie a nástroje, ktoré pomôžu podnikateľom pri ich začiatkoch a následne aj neskôr v prípade, že sa dostanú do akýchkoľvek zložitých situácií.
 
NARMSP uskutočnila prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť odkiaľ čerpajú finančné zdroje podnikatelia pri začiatkoch podnikania. Zároveň sme zisťovali prístup k externým zdrojom, účel použitia týchto externých zdrojov a názor na možnosti získať externé zdroje v krátkej budúcnosti. 
 
Výsledky prieskumu nájdetu TU