Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Analýza financovania mikropodnikov a začínajúcich podnikov

26.04.2013 12:20

Živnostníci, mikropodniky a malé podniky tvoria významnú časť podnikateľského prostredia. 

Najmä v začiatkoch býva pre začínajúcich podnikateľov náročné získať finančné zdroje na svoje podnikanie. V takomto prípade by mali existovať inštitúcie a nástroje, ktoré pomôžu podnikateľom pri ich začiatkoch a následne aj neskôr v prípade, že sa dostanú do akýchkoľvek zložitých situácií.
 
NARMSP uskutočnila prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť odkiaľ čerpajú finančné zdroje podnikatelia pri začiatkoch podnikania. Zároveň sme zisťovali prístup k externým zdrojom, účel použitia týchto externých zdrojov a názor na možnosti získať externé zdroje v krátkej budúcnosti. 
 
Výsledky prieskumu nájdetu TU