...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21SP-1301

07.06.2013 10:32

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-21SP-1301 zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou pomocou.

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-21SP-1301

24.06.2013 – Košice

Úrad  Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

25.06.2013 – Banská Bystrica

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP, 23, zasadacia miestnosť č.306

27.06.2013 – Trenčín

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála č.264

01.07.2013 – Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

Program seminárov:    

09,30 - 10,00       Registrácia účastníkov

10,00 - 11,00       Prezentácia výzvy KaHR-21SP-1301

11,00 - 12,00       Otázky, diskusie, konzultácie

12,00 - 13,00       Prestávka

13,00 - 14,00       Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP

14,00 - 15,00       Otázky, diskusia, konzultácie

 

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov podľa Schémy štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou pomocou sú stanovené vo výzve KaHR-21SP-1301, ktorá bola vyhlásená dňa 24. mája 2013.

 

Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 22. augusta 2013, pričom na podporu bolo vyčlenených21 200 000€.

 

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosíme o uvedenie Vášho menamiesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie telefonického kontaktu. Na uvedenú adresu môžete posielať aj svoje otázky týkajúce sa výzvy. Na Vašu e-mailovú  adresu Vám budeme zasielať príslušné aktuality.

Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk.

Viac informácií získate na tel.č. 02/58 248 458.

 

Semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne sú uskutočnené v spolupráci s Banskobystrickým, Košickým a Trenčianskym samosprávnym krajom.

 

Pozvánka na bezplatný seminár k výzve KaHR-21SP-1301

 

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21SP-1301