...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402

31.10.2014 12:30

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). 

Termín a miesta konania seminára

10. 11. 2014 - Bratislava          

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie            

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom dosiahnutia úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) sú stanovené vo výzve KaHR-21DM-1402, ktorá bola vyhlásená 23. septembra 2014. Nakoľko sa jedná o priebežnú výzvu, konanie o žiadostiach o NFP bude prebiehať v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 13. januára 2015, alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €.  

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt. Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky, ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality. 

Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk.

Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 451 

Pozvánka na bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21DM-1402