...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

BLÍŽI SA TERMÍN NA PODANIE ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV 2007-2013

06.03.2013 14:11

Program Európa pre občanov

 

Akcia 1 Opatrenie 1.1

Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. októbrom 2013 a 30. júnom 2014?

Požiadajte si o grant k 1. júnu 2013!

 

Akcia 1 Opatrenie 1.2
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. januárom a 30. májom 2014.

Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. septembru 2013!

 

Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe medzinárodnej partnerskej spolupráce na našich podstránkach zahranicnaspolupraca.zmos.sk!