...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Brusel nám schválil a preplatí železničný projekt za 230 miliónov eur

10.04.2013 12:38

Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na modernizáciu železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v celkovej hodnote takmer 230 miliónov eur. Po takmer dvoch rokoch ide o prvý veľký projekt v hodnote nad 50 miliónov eur, ktorý nám Európska komisia (EK) schválila.

Súhlasné stanovisko znamená, že Európska únia Slovensku refunduje 195 154 622  miliónov eur z celkových nákladov projektu, zvyšok je hradený zo štátneho rozpočtu. Projekt bude stavebne ukončený v máji tohto roku.

„Som veľmi rád, že Európska komisia schválila našu žiadosť o finančný príspevok na modernizáciu železničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho  rozvoja Ján Počiatek. A zdôraznil, že rozhodnutie Komisie je výsledkom tvrdej práce a enormného úsilia Riadiaceho orgánu  OPD počas náročných vyjednávaní s EK. „Som presvedčený o tom, že schválený železničný projekt je len prvou lastovičkou, po ktorej získame pre Slovensko ďalšie reálne peniaze z eurofondov,“ dodal J. Počiatek. V súčasnosti je totiž v Bruseli vo fáze schvaľovania šiestich veľkých projektov – dva železničné a štyri cestné. Schválenie niekoľkých z nich možno očakávať už v priebehu prvého polroka.

Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod je  súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov a nadväzuje na predchádzajúce zmodernizované úseky Bratislava Rača – Trnava a Trnava – Nové Mesto nad Váhom. V rámci úseku v dĺžke 17,5 kilometrov sa modernizuje technická infraštruktúra, vrátane zastávok a železničných staníc. Súčasťou projektu je aj výstavba nového železničného tunelu cez Turecký vrch s dĺžkou 1775 metrov, ktorý bol uvedený do predčasného užívania v júli 2012.  Železničný tunel cez Turecký vrch je prvý na Slovensku, ktorý je navrhnutý a realizovaný podľa technických špecifikácií pre interoperabilitu (TSI) pre konvenčné trate. 

Martin Kóňa 
Hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk