Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

CONECO/RACIOENERGIA 2013

26.03.2013 14:48

34. medzinárodný veľtrh CONECO, 23. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA a ďalšie súbežne prebiehajúce výstavy:

  • 17. medzinárodná špecializovaná výstava CLIMATHERM,
  • 7. prezentácia investičných zámerov CONECOINVEST,
  • 9. veľtrh SLOVREALINVEST

09.04.2013 - 13.04.2013 Incheba Expo Bratislava

Pozvánka do stánku Operačný program Životné prostredie!

Stavajte s nami úsporne!

Prichádza čas stavieb a prác okolo domu. Pre ich uľahčenie je tu pre vás medzinárodný veľtrh CONECO, ktorého 34. ročník sa koná v termíne 9.-13. apríla. Tento najväčší a najvýznamnejší stavebný veľtrh na Slovensku bude odzrkadľovať súčasnú situáciu a perspektívy tohto veľmi dôležitého odvetvia pre národné hospodárstvo a zamestnanosť.

Stretávajú sa tu starí známi, spolužiaci zo školy, kolegovia z fachu ale aj zástupcovia konkurenčných firiem. Počas tohto sviatku stavebníctva však okrem príjemného spomínania a neformálneho prehlbovania vzťahov, vzniká najmä priestor pre vzdelávanie, výmenu know-how a získavanie nových klientov.

 

Expozície a sprievodný program je možné rozdeliť do tematických oblastí: nové predpisy a zmeny v legislatíve, ocenené diela a nové trendy v architektúre, udržateľný rozvoj v stavebníctve a úspora energie, pamiatky, ich ochrana, údržba a obnova. Prezentácie budú doplnené workshopmi, diskusnými fórami, tematicky zameranými konferenciami, ako aj praktickými ukážkami. Že si tohtoročné Coneco zaslúži pozornosť, dokazuje už úvodné podujatie „Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva“ za účasti zástupcov vlády SR a tých najvyšších predstaviteľov firiem pôsobiacich na našom stavebnom trhu.

Život s energiou!

23. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie Racioenergia, sa počas svojho trvania každoročne stáva najvýznamnejším miestom stretnutia spoločností z odboru vykurovania, klimatizácie, merania a regulácie, energetickej efektívnosti a bezpečnosti, vedy a výskumu, IT v oblasti energetiky. Cieľom je zároveň vytvoriť priestor pre podporu a plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie energetickej efektívnosti SR- znižovanie podielu spotreby energií v budovách, energetické audity, prehľadnejšie meranie spotreby, úspory primárnej energie vo vzťahu ku kombinovanej výrobe elektriny a tepla, zvýšená efektívnosť pri prenose a distribúcií. 

Témy pre rok 2013:

1. Architektúra a projektovanie
2. Udržateľnosť v stavebníctve a úspora energie
3. Racioenergia - život s energiou
4. Nové predpisy a legislatíva
5. Pamiatky