...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Ďalšia výzva na poskytnutie grantov zo Švajčiarska zverejnená

08.07.2014 13:24

Slovenskí vedci sa môžu uchádzať o grant na realizáciu projektov v rámci programu vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016. Urobiť tak môžu do 15. novembra 2014 vďaka vyhlásenej výzve na podávanie projektov v rámci schémy Inštitucionálne partnerstvá. Cieľom tejto schémy je prispieť k štrukturálnemu rozvoju a modernizácii výskumných a vzdelávacích inštitúcií vo východnej Európe.

 Zverejnená výzva je určená výskumným pracovníkom pôsobiacim vo výskumných inštitúciách vo Švajčiarsku a v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnaný vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii, pričom žiadosť musí byť podaná elektronicky švajčiarskym hlavným žiadateľom prostredníctvom webového portálu https://www.mysnf.ch/.
     Ďalšie informácie o programe spolupráce a podmienkach aktuálnej výzvy sú zverejnené na webovej stránke Švajčiarskej národnej nadácie pre vedu https://www.snf.ch/.
 
     Vyhlasovateľom výzvy je Švajčiarska národná nadácia pre vedu (SNSF), ktorá v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu implementuje program vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016 (s celkovým rozpočtom 16. mil. švajčiarskych frankov), a to od roku 1990. Ide o vyhlásenie v poradí už druhej výzvy, prvá výzva na podávanie návrhov projektov bola otvorená v termíne od 20. marca do 20. septembra 2013.