...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Dotácie na výstavbu nájomných bytov

31.01.2014 12:00

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní poskytuje dotácie na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti.

Na čo je možné dostať dotáciu:

1. výstavbu/iné obstaranie nájomného bytu na účely sociálneho bývania

2. obstaranie technickej vybavenosti

3. odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Kto môže žiadať:

- obec/mestská časť

- VÚC (iba ak ide o riešenie bytových problémov týkajúcich sa viacerých obcí)

- bytové družstvo

- správca bytového domu

- spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. február 2014

Kompletné informácie nájdete TU