...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

EEA Grants - Aktívne občianstvo; oblasť 2

05.05.2014 14:28

Prioritná oblasť 2: Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie

Podpora sieťovania a budovania partnerstiev, výmeny skúseností a informácií a tiež zdieľanie dobrej praxe v témach, ktoré súvisia s oblasťami podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť krátkodobé stáže pre jednotlivcov alebo malé tímy u hosťujúcich organizácií. Hosťujúcou organizáciou môže byť slovenská mimovládna organizácia, alebo zahraničný partner z donorských krajín (Island, Lichtejnšajnsko, Nórsko). Prioritou fondu je podporiť výmenné pobyty a stáže, ktoré sa týkajú najmä občianskej spoločnosti, účastníkmi stáží však nemusia byť len predstavitelia mimovládnych organizácií, môže ísť o ľudí z prostredia médií, výskumných inštitúcií, vysokých škôl i verejnej správy. Očakávanými výsledkami z projektov je okrem iného spracovanie tém stáží do primeraných výstupov (odborných článkov, publikácií, elektronickej publicity a pod.) a ich cielená distribúcia pre relevantné cieľové skupiny a/alebo širokú verejnosť. .

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. máj 2014

Kompletné informácie nájdete TU