...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

EUROFONDY: Čerpanie europomoci v ROP dosiahlo 61 %

23.04.2013 12:08

Regionálny operačný program na rozdiel od viacerých iných operačných programov už predčasne využil z peňazí Európskej únie všetky finančné prostriedky zo záväzkov na roky 2010 a 2011. Tie treba minúť do konca tohto roka, ak nemajú nenávratne prepadnúť.

Regionálny operačný program (ROP) zostáva aktuálne druhý v poradí podľa úrovne celkového čerpania európskych peňazí v tomto programovom období. Ku koncu marca využil 60,9 % zo zdrojov Európskej únie, čiže 946,69 mil. eur zo schválenej sumy 1,555 mld. eur. Podiel domáceho spolufinancovania projektov v tomto programe dosiahol 63,93 %, resp. 116,91 mil. eur z možných 182,88 mil. eur. ROP na rozdiel od viacerých iných operačných programov už predčasne využil všetky finančné prostriedky europomoci zo záväzkov na roky 2010 a 2011. Tie treba minúť do konca tohto roka, ak nemajú nenávratne prepadnúť. Regionálny program z eurofondov pre rok 2012 zatiaľ vyčerpal polovicu, pričom lehota pre tieto peniaze uplynie koncom budúceho roka.

"Regionálny operačný program je prezmluvnený, preto nie je finančne čerpaný. Dlho sme čakali, či bude možná realokácia v rámci jednotlivých operačných programov, ale po poslednom usmernení Európskej komisie to nebude možné," povedal pre agentúru SITA minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek. Agrárny rezort je riadiacim orgánom regionálneho programu. "Ideme teraz do tzv. štvrtej realokácie alebo revízie ROP. Prostriedky, ktoré dnes vyzerajú ako nezazmluvnené, sa sústredia do prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania, kde je prezmluvnenie zatiaľ na úrovni 70 mil. eur a mám faktúry na stole," priblížil Jahnátek. Podľa neho by sa zišli ďalšie peniaze navyše. "Potreboval by som prostriedky z iných operačných programov pre využitie v rámci ROP. Nebude to asi zo žiadnych možné, lebo presuny Brusel nepodporuje," dodal. Peniaze špecializovaných poľnohospodárskych fondov, ako je Program rozvoja vidieka, sa podľa ministra vyčerpajú.

Regionálny operačný program má sedem prioritných osí financovania projektov. Na rozvoj infraštruktúry vzdelávania sa ku koncu marca zo zdrojov EÚ minulo 99,44 % určených peňazí, teda 467,33 mil. eur. Domáce spolufinancovanie dosiahlo 56,41 mil. eur, čo je 102,03 %. Na regeneráciu sídiel sa z európskych peňazí využilo 59,91 %, resp. 291 mil. eur, zo štátneho rozpočtu išlo 35,11 mil. eur, resp. 61,44 %. Na regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov smerovalo z EÚ 58,66 %, čiže 86,49 mil. eur. Národný príspevok tvoril 10,18 mil. eur, čo je podiel tiež 58,66 %.

Miera využitia europomoci na technickú pomoc v rámci ROP dosiahla 30,94 % pri objeme takmer 14 mil. eur. Domáce spolufinancovanie v tejto oblasti dosiahlo 2,24 mil. eur pri úrovni 42,07 %. Na infraštruktúru sociálnych služieb, ochrany a kurately sa použilo 30,68 %, resp. 62,36 mil. eur z EÚ, štát zaplatil 41,55 % určenej sumy, resp. 9,94 mil. eur. Na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúru cestovného ruchu išlo 15,01 %, teda 21,85 mil. eur z europomoci a z domácich zdrojov 15 %, teda 2,57 mil. eur. Najnižšie je financovanie projektov v rámci podujatí Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Zo zdrojov EÚ sa na to využilo 6,38 %, resp. 3,65 mil. eur a z národných 7,07 %, resp. 476,9 tis. eur.

SITA