...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

EUROFONDY: Do konca tohto roka má SR využiť z EÚ ešte 1,354 mld. eur

15.04.2013 13:35

Peniaze Európskej únie zo záväzku na rok 2010 v hlavných jedenástich operačných programoch využilo Slovensko na 86,34 % a podiel čerpania záväzku na rok 2011 dosahuje 40,83 %.

Slovensko má vyčerpať zo zdrojov Európskej únie do konca tohto roka zo záväzkov na roky 2010 a 2011 celkom ešte 1,354 mld. eur. Peniaze EÚ zo záväzku na rok 2010 v hlavných jedenástich operačných programoch využilo Slovensko na 86,34 % a podiel čerpania záväzku na rok 2011 dosahuje 40,83 %.

Podľa úrovne využívania európskych peňazí v terajšom programovom období ku koncu marca, ktorú zverejnilo ministerstvo financií, najviac z tejto sumy, a to 383,43 mil. eur, by malo ísť na projekty v Operačnom programe Doprava. Na informatizáciu spoločnosti treba do konca terajšieho roka použiť z prostriedkov EÚ ešte 286,39 mil. eur, na životné prostredie 258,63 mil. eur, na výskum a vývoj 217,38 mil. eur a na vzdelávanie 180,98 mil. eur. V programe Bratislavský kraj by sa malo využiť ďalších 12,12 mil. eur, na technickú pomoc 5,35 mil. eur, na cezhraničnú spoluprácu SR a Českej republiky 4,81 mil. eur, v programe Interact II 3,88 mil. eur a v programe Rybné hospodárstvo 655,29 tis. eur.

Podľa stavu prípravy jednotlivých projektov je v tomto roku ohrozené čerpanie zhruba 250 mil. až 600 mil. eur. Na základe analýzy, koľko z tejto sumy krajina nedokáže v tomto roku využiť, sa rozhodne, či sa peniaze presunú do iných operačných programov alebo sa predĺži možnosť ich čerpania, prípadne zostanú nevyužité. Vláda chce použiť okolo 100 mil. eur z týchto peňazí na zamestnanie mladých ľudí a obyvateľov nad 50 rokov.