...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Financovanie energeticky efektívnych aktivít v podnikoch

13.02.2013 12:55

Koordinátor zastúpenia siete Enterprise Europe Network na Slovensku - BIC Bratislava Vás pozýva na seminár v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle.

Seminár sa uskutoční:

28. februára 2013 od 9:00 do 12:00 v priestoroch Podnikateľského centra Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

 

Cieľom seminára je predstaviť malým a stredným podnikom finančné a podporné iniciatívy na národnej a európskej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti, výhody využitia energeticky efektívnych technológií a nástrojov v podnikaní a možnosti ich financovania.

 

Prihlásiť sa na seminár je možné najneskôr do 25.2.2013 (prihláška).

Program:

9:00 - 9:15 - Ekologickejšie podnikanie s podporou Európskej komisie (EEN PACT- Pomoc podnikom v oblasti eko-legislatívy)

9:15 - 10:15 - Prínosy energetických auditov pre MSP

10:15 - 10:25 -  Prestávka na kávu

10:25 - 10:55 - Program Inteligentná Energia – IEE

10:55 - 11:30 - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Štrukturálne fondy)

11:30 - 12:00 - Komunitárne programy pre výskum a inovácie v energetike

 

Kontakt: 
Zuzana VELIKÁ 
BIC Bratislava – Enterprise Europe Network 
E-mail: velika@bic.sk 
 Tel: 02 5441 7515