...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Fond solidarity opäť pomáha po povodniach

10.05.2013 12:15

EK navrhla podporu vo výške 14,6 miliardy eur pre tri krajiny, ktoré koncom minulého roka zasiahli ničivé záplavy. Podobne ako po povodniach na Slovensku či víchrici v Tatrách sa financie poskytnú z Fondu solidarity.

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn koncom apríla potvrdil, že po rozsiahlych povodniach v Slovinsku v októbri a novembri 2012 krajina získal balík finančnej pomoci z Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške viac ako 14 miliónov eur.

Prostriedky na financovanie svojich núdzových operácií po povodniach dostanú aj susedné krajiny Rakúsko a Chorvátsko, ktoré boli takisto povodňami postihnuté, aj keď v menšom rozsahu. Pre rakúsku oblasť pri korutánskom meste Lavamünd sa vyčlenila suma 240 tisíc eur, pre Chorvátsko suma necelých 287 tisíc eur.

Komisár Hahn uviedol, že pomoc je „výrazom solidarity Únie so Slovinskom aj s časťami Chorvátska a Rakúska, ktoré boli postihnuté. Suma navrhnutej finančnej podpory pomôže zmierniť finančné zaťaženie spojené s obnovou infraštruktúry a s prijatím núdzových opatrení. Pomôže týmto postihnutým regiónom opäť sa postaviť na nohy.“

Intenzívne dažde na jeseň 2012 spôsobili, že rieky v tejto oblasti sa vyliali z korýt, zaplavili väčšie časti severného Slovinska, ako aj časti územia Chorvátska a postihli aj mesto Lavamünd.

Povodne ako najčastejší jav

Ničivé povodne sú najčastejšou katastrofou, na ktorú Fondu solidarity poskytuje prostriedky. Zriadenie fondu bolo reakciou na povodne, ktoré postihli strednú Európu v auguste 2002. Najväčšie škody spôsobili v Nemecku, Rakúsku a Českej republike, kde 1000-ročná voda ochromila aj hlavné mesto Prahu. Fond poskytuje finančnú pomoc až do výšky 1 miliardy eur členským štátom a prístupovým krajinám postihnutým rozsiahlou prírodnou katastrofou.

Dosiaľ najvyššiu sumu vyčlenila EK na pomoc po minuloročnom zemetrasení v talianskom regióne Emilia-Romagna – €670,2 mil.. Pri dôsledkoch ďalšieho zemetrasenia v regióne Abruzzo v apríli 2009 zase pomohla sumou €493 mil. a po povodniach v Nemecku v auguste 2002 sumou €444 mil..

Prostriedky z Fondu solidarity už pomohli aj na Slovensku. Komisia takto prispela na zmiernenie škôd po ničivej víchrici v Tatrách v novembri 2004 sumou vo výške 5,7 miliónov eur a po povodniach v máji 2010 sumou 20,4 miliónov eur.

Extrémne prejavy počasia sú v Európe čoraz častejšie, čo značne zaťažuje rozpočty národných vlád, regionálnych i lokálnych samospráv, ale tiež súkromné rozpočty obyvateľov. V apríli EK predložila stratégiu pre adaptáciu na zmenu klímy a prijala zelenú knihu o poistení proti katastrofám spôsobených prírodou i ľudskou činnosťou. V pondelok 6. mája predstavila stratégiu pre investície do zelenej infraštruktúry, ktoré sú ekologickou a lacnejšou cestou ako zmierniť dopady klimatickej zmeny.

Od svojho vzniku do apríla 2013 bola z Fondu solidarity, a teda spoločného európskeho rozpočtu, schválená pomoc v celkovej výške takmer 3,175 miliary eur.

Škody v Slovinsku prekročili 1 % HND

Slovinsko postihla prvá vlna intenzívnych dažďov 27. októbra 2012, ktoré spôsobili veľké škody, a 4. − 5. novembra nasledovala druhá vlna ťažkých dažďov a búrkového počasia, ktoré viedli k rozsiahlym povodniam. Vnútroštátne orgány odhadli celkové škody na takmer 360 miliónov eur, čo zodpovedá viac ako 1 % HND krajiny.

Táto suma je oveľa vyššia ako bežná prahová hodnota FSEÚ pre Slovinsko vo výške 214 miliónov eur alebo 0,6 % hrubého národného dôchodku. Chorvátsko hlásilo škody vo výške €11,5 mil. a Rakúsko vo výške €9,6 mil..

Z analýzy Komisie vyplynulo, že povodne vo všetkých troch krajinách spôsobil jeden meteorologický jav. To umožňuje, aby sa prostriedky z FSEÚ uvoľnili nielen na vážnu katastrofu v Slovinsku, ale výnimočne aj pre postihnuté susedné krajiny.

Finančná pomoc Európskej únie pomôže pokryť náklady spojené s naliehavými opatreniami, ktoré prijali vnútroštátne orgány, ako sú rekonštrukcie ciest, vodnej, odpadovej a energetickej infraštruktúry, dočasné ubytovanie a záchranné práce, ako aj vyčistenie oblastí postihnutých katastrofou. Financovanie sa nesmie použiť na náhrady škôd na súkromnom majetku.

Zdroj: euractiv.sk