...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Grantový program ktorý pomáha zamestávať ľudí

05.11.2013 15:07

Pomáhame neziskovým organizáciám zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa dokázali zamestnať alebo si založiť svoju vlastnú živnosť.

PLNÉ ZNENIE VÝZVY

Nadácia Pontis vyhlasuje v spolupráci s Accenture zamestnanecký grantový program Skills to Suceed, v ktorom pomáhajú neziskové organizácie zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Na jeden projekt je možné získať podporu vo výške 2000 eur. Projekty môžete podávať do 2. decembra.

Podporili sme zručnosti ľudí bez domova a nezamestnané ženy

Úspešný bol napríklad projekt občianskeho združenia Okraj, ktorý pomáha ľuďom bez domova s hendikepom. Počas polroka sa učili aranžovať kvety alebo maľovať na sklo. V rámci počítačového kurzu zistili, ako si môžu nájsť prácu cez internet. So psychológom sa učili, ako sa asertívne správať, vedieť účinne argumentovať a komunikovať s úradmi. Cieľom projektu bolo účastníkov nielen vzdelať, ale zároveň im poskytnúť pracovnú príležitosť v chránenej dielni.

V Ružomberku sa 60 žien zúčastnilo tréningu ako začať podnikať. Projekt realizovalo občianske združenie Aida. Ženy sa učili ako si vytvoriť podnikateľský zámer, vybrať správne miesto na podnikanie či zlepšiť svoje biznis zručnosti.

Na čo môžem žiadať grant?

Navrhnúť môžete nasledovné aktivity:

 1. realizovanie pracovných zručností – príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy pre znevýhodnené skupiny ľudí zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia,
 2. realizovanie všeobecných zručností pre nájdenie si zamestnania – písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností, absolvovanie intershipu,
 3. príprava aktivít, smerujúcich k zvýšeniu sociálnych zručností – tréningy na finančnú gramotnosť, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. životných zručností (soft skills),
 4. vytvorenie vlastnej živnosti – príprava a realizácia vzdelávania, zamerané na rozvoj biznis zručnosti, príprava tréningov o základoch podnikania,
 5. vybudovanie PC učebne, ktorá bude slúžiť na rozvíjanie počítačových zručností detí, alebo znevýhodnených skupín,
 6. realizácia aktivít smerujúcich k pracovným a sociálnym zručnostiam zdravotne znevýhodnených skupín – rozvoj chránených dielní
 7. vzdelávacie aktivity alebo súťaže pre začínajúcich podnikateľov

Kto môže žiadať o grant?

O podporu sa môže uchádzať iba projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture. O grant sa môžu uchádzať:

 • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)
 • školy
 • samosprávy (mestá, obce)
 • iné rozpočtové a príspevkové organizácie

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

Odporúčanie zamestnanca

Každý projekt musí byť odporučený zamestnancom Accenture. Odporúčanie vpisuje žiadateľ grantu priamo vo formulári ešte pred podaním projektu. Organizácia môže podať iba jeden projekt, ktorý môže odporučiť iba jeden zamestnanec.

Výška grantu a dôležité dátumy

Celkovo je na projekty vyčlenená čiastka 20-tisíc eur, pričom maximálna výška grantu predstavuje 2000 eur.

4.11.2013 vyhlásenie grantového programu
2.12.2013 uzávierka zberu žiadostí
3.12. - 8.12.2013 triedenie a kontrola žiadostí, príprava podkladov pre hodnotitteľov
9.12.2013 - 13.1.2014 hodnotenie projektov
13.1.2014 vyhlásenie výsledkov, prvé splátky (90 %)
13.1. - 31.8.2014 realizácia projektov a poriebežný monitoring
15.9.2014 uzávierka pre záverečné správy, druhé splátky (10 %)

 Ako mám podať projekt?

Projekt treba podať najneskôr do 2. decembra do polnoci prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk. Do formulára sa dostanete až po registrácii do Accenture nadačného fondu v programe Zamestnanecký grantový program 2014: Skills to Succeed.

Potrebujete pomoc?

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte Soňu Borovskú, e-mail: sona.borovska@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 885 001 alebo Norberta Maura, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 778 780.