...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

GT OSN Ban Ki-mun ocenil prácu Slovenska v OSN

07.02.2013 10:04

Stály predstaviteľ SR pri OSN veľvyslanec František Ružička sa stretol 5. februára 2013 s generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom, aby spoločne zhodnotili spoluprácu Slovenska a OSN v súvislosti s 20. výročím vstupu SR do OSN (19.1.1993) a prediskutoval najaktuálnejšie výzvy svetového spoločenstva. Pri tejto príležitosti stály predstaviteľ odovzdal generálnemu tajomníkovi OSN list prezidenta SR Ivana Gašparoviča s ubezpečením o plnej podpore Slovenska cieľom a aktivitám OSN.

Veľvyslanec F. Ružička potvrdil pozitívny postoj Slovenska k donorskej konferencii k Sýrii v Kuvajte a k Mali v Addis Abbebe, ktoré inicioval GT OSN a na ktorých SR tlmočila zámer poskytnúť príspevky pre zmiernenie humanitárnej situácie utečencov. GT OSN pogratuloval k progresu a úspechom, ktoré SR za 20 rokov dosiahla. Ocenil výbornú prácu slovenských diplomatov na vedúcich postoch OSN v Afganistane a v strednej Ázii. Vyzdvihol aktívnu úlohu SR v problematike reformy bezpečnostného sektora (SSR) a prínos veľvyslanca Koterca, ktorý z pozície predsedu Hospodárskej a sociálnej rady, oživil dynamiku práce tohto orgánu.

Veľvyslanec F. Ružička potvrdil odhodlanie SR naďalej sa angažovať v SSR, odovzdal generálnemu tajomníkovi text Predsedníckych záverov zo zasadnutia na vysokej úrovni k SSR, ktoré SR zorganizovala v spolupráci s OSN v decembri 2012 v New Yorku. Medzi priority SR na pôde OSN na najbližšie obdobie podľa F. Ružičku okrem SSR a podpory udržiavania a budovania mieru, podpory základných hodnôt OSN, patrí zámer využiť skúsenosti z ECOSOCU, angažovať sa v oblasti trvalo udržateľného rozvoja s orientáciou na riešenie potravinovej bezpečnosti a prístupu k pitnej vode ako aj trvalo udržateľnej energie pre všetkých. Veľvyslanec F. Ružička v závere pozval GT OSN na podujatie, ktoré SR pripravuje v New Yorku v spolupráci s Andorou, ČR, Macedónskom a Monakom s cieľom pripomenúť si 20. výročie vstupu uvedených krajín do OSN, ktoré GT OSN prijal.

Zdroj: www.mzv.sk