...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Informačné dni SAŽP

20.03.2013 12:34

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na informačný deň o implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR a k projektu Green Mountain.

Bližšie informácie k Informačnému dňu EDOK získate kliknutím na nasledovnom linku =>

https://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=Admin/2013/marec/infoden_EDOK_2013.pdf

 

 Informačný deň projektu Green Mountain, ktorého cieľom je informovať o jeho aktivitách a výstupoch.

Miesto konania - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen

Termín: 26. marca 2013 o 9:00 hod (prezentácia účastníkov)

Predbežný program: 
  • Predstavenie projektu Green Mountain / Za zelené hory
  • Predstavenie hlavného výstupu projektu - Model trvaloudržateľného rozvoja a
  • manažmentu
  • Príklady dobrej praxe: Na túru s NATUROU, projekt vzdelávania pre učiteľov a žiakov
  • základných a stredných škôl
  • Diskusia
Cieľová skupina informačného dňa: široká verejnosť
 
Svoju účasť je nutné nahlásiť telefonicky: 048 4574 171 alebo emailom: greenmountain@sazp.sk