...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Informačné podujatia

19.02.2013 12:20

Informačné podujatie k výzve pre opatrenie 4.1 Regenerácie sídiel ROP - obnova obcí postihnutých povodňami

SO/RO pre ROP v NSK organizuje informačné podujatie k výzve ROP-4.1a-2013/01 - obnova obcí postihnutých povodňami. Podujatie sa uskutoční dňa 21. februára 2013 o 1000 v Spojenej škole, Slančíkova 2, Nitra (malá sála).

 

Bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-31SP-1201 - Cestovný ruch

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom organizuje bezplatné informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1201 vyhlásenej dňa 21.12.2012 v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Termíny a miesta konania seminárov:

Trnava - 18. február 2013 o 10:00 hod.

Banská Bystrica - 20. február 2013 o 10:00 hod.

Košice - 21. február 2013 o 08:00 hod.

Bližšie informácie:  (PDF428kB)