...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Informačné semináre pre mimovládne organizácie

19.03.2013 15:51

Semináre pre oblasti podpory Aktívne občianstvo a Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny

Košice: seminár sa konal dňa 13. marca 2013
Banská Bystrica: 21. marec 2013, 13:30 hod, pozvánkaprihláškamapa
Bratislava: 27. marec 2013, 10:00 hod, pozvánkaprihláškamapa

Dĺžka trvania seminára je cca 2-3 hodiny. 

Program: 

Projektový manažment – plánovanie a riadenie projektov

Metódy zapájania a práce s verejnosťou

Predstavenie oblastí podpory:

Aktívne občianstvo

- Participatívna demokracia

- Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Životné prostredie a klimatické zmeny

- Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo

- Podpora udržateľného rozvoja

Uvedenie priorít uvedených oblastí podpory, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev, finančné plánovanie a riadenie projektov, možnosti bilaterálnej spolupráce.

Priestor pre otázky žiadateľov o NFPSemináre pre oblasť podpory Deti a mládež

Banská Bystrica: 25. marec 2013 (pondelok), 10.00 hod, pozvánkaprihláškamapa

Košice: 26. marec 2013 (utorok) , 10.00 hod, pozvánkaprihláškamapa

Bratislava: 27. marec 2013 (streda) , 10.00 hod, pozvánkaprihláškamapa

Program: 

10:00 – 12:30 Odborný seminár: Nové potreby detí

 •   Čo deti potrebujú (koncept novo vynárajúcich sa potrieb detí
 •   Neriešme javy, riešme potreby
 •   Aktívna participácia detí – projekty pre deti s deťmi

13:30 – 16:00 Informačný seminár: Program Aktívne občianstvo a inklúzia

 •   Projektový manažment – plánovanie a riadenie projektov
 •   Metódy zapájania a práce s verejnosťou
 •   Predstavenie oblastí podpory Deti a mládež:

o   Deti, mládež a aktívne občianstvo
o   Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

 •   Uvedenie priorít uvedených oblastí podpory, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev, finančné plánovanie a riadenie projektov, možnosti bilaterálnej spolupráce
 •   Priestor pre otázky žiadateľov o NFP

 
Semináre pre oblasť podpory Rozvoj služieb v sociálnej oblasti


Termíny: 

Banská Bystrica: 25. marec 2013 (pondelok), 10.00 hod, pozvánkaprihláškamapa
Diecézne centrum, Kapitulská 21, Banská Bystrica
Seminárna miestnosť na 1. poschodí alebo konferenčná na 2. poschodí (v prípade veľkého počtu záujemcov)

Košice: 26. marec 2013 (utorok), 10.00 hod, pozvánkaprihláškamapa
Zborová sieň ECAV, Mlynská 23, Košice

Bratislava:  22. marec 2013 (piatok), 10.00 hod, pozvánkaprihláškamapa
Kostol Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava

Program Banská Bystrica a Košice:

10.00-12.30 Odborný seminár

De-institucionalizácia (DI) v nasledovnom programovacom období EÚ 2014-2020, Prezentácie výsledkov monitoringu čerpania EÚ fondov –ROP SI – „Dá sa učiť aj na príkladoch nedobrej praxe“. Možnosti aktivít MNO, ktoré pripravia podmienky na lokálnej úrovni pre úspešnú implementáciu DI. Experti: Radovan Ďurana – INESS, Denisa Nincová, DSS Slatinka + dvaja klienti

13.30 - 16.00 Informačný seminár Program Aktívne občianstvo a inklúzia

 •    Projektový manažment - plánovanie a riadenie projektov
 •    Metódy zapájania a práce s verejnosťou
 •    Oblasť podpory Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (priority uvedených oblastí podpory, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výzvy, finančné   plánovanie a   riadenie projektov, možnosti bilaterálnej spolupráce).
 •    Priestor pre otázky žiadateľov o NFP

Program Bratislava:

10.00 - 12.30 hod Informačný seminár

 •    Projektový manažment - plánovanie a riadenie projektov
 •    Metódy zapájania a práce s verejnosťou
 •    Oblasť podpory Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (priority uvedených oblastí podpory, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výzvy, finančné plánovanie a   riadenie projektov, možnosti bilaterálnej spolupráce).
 •    Priestor pre otázky žiadateľov o NFP