...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Informačný deň v Bratislave

11.07.2012 16:05

 

Info-deň19.7.2012

MIESTO:STU, Bratislava

Európska komisia 10. júla 2012 zverejnia posledné výzvy v rámci 7.RP v celkovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide celkovo o 52 výziev. 

Slovnská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, BIC Bratislava, Slovenskou tehnickou univerztou v Bratislave a spoluorganizátormi si Vás dovoľujú pozvať na prvý informačný deň pozverejnení výziev, a to v týchto oblastiach:

• Zdravie
• Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológie
• Informačné a komunikačné technológie 
• Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
• Energetika
• Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
• Doprava (vrátane vzdušnej)
• Socio-ekonomické a humanitné vedy 
• Vesmír
• Bezpečnosť
• Myšlienky
• Ľudia
• Výskumné infraštruktúry
• Výskum v prospech MSP 
• Veda a spoločnosť
• Činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce (INCO)
• Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením

Účasť na informačnom dni je bezplatná.

Program informačného dňa

Pozvánka na informačný deň