...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2013/1.1/02-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj

14.03.2013 12:38

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj Vás pozýva na informačný seminár k vyhlásenej výzve OPVaV-2013/1.1/02-SORO s názvom Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

Pozvánka a program podujatia

Termín seminára je dňa 21.3.2013 o 9.45 hod. v Bratislave v Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava , Kongresová miestnosť – prízemie