...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (IMO) V SR A EÚ

06.02.2013 14:16

27.2.2013, Kde: Trenčín, zasadacia miestnosť Trenčianskej regionálnej komory SOPK Jilemnického 2, 7. poschodie

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)
v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK 
Vás pozýva na bezplatný seminár

INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (IMO) V SR A EÚ

 

Program: 
09:00 – 09:15    Prezentácia siete Enterprise Europe Network ( Juraj Bartakovics , NAPRMSP)
09:15 – 11:00     Charakteristika zahraničného trhu krajín EÚ
1.    Základné reálie a vstupné informácie o trhu
2.    Trh predávajúceho, resp. kupujúceho a predpokladané vývojové trendy
3.    Obchodno – politické aspekty trhu
4.    Mentalita partnera a jej základné črty

                         Technická oblasť
1.    Kvalita predávanej komodity a jej špecifiká
2.    Quality System Management (QSM) a základná certifikácia ISO
3.    Odberateľský audit u slovenského exportéra a oblasť inputov
a)    kontrola kvality v rámci výrobného procesu 
b)    výstupná kontrola kvality a balenia  pred expedíciou tovaru
c)    periodicita reportov kontroly kvality a ich  vypovedacia schopnosť

11:00 – 11:30     Prestávka s občerstvením 

11:30 – 14.00     Komerčná oblasť
1.    Pozícia zahraničného partnera  (imidž, solventnosť)
2.    Existujúca reaálna konkurencia na trhu a prevažujúce formy jej pôsobenia
3.    Dodacie podmienky podľa zvolenej edície INCOTERMS
a)    dohodnutá prepravná trasa tovaru – povinnosti a náklady kontrahentov
b)    Main Delivery Point – prechod rizík z predávajúceho na kupujúceho
4.    Cenové rokovania
5.    Voľba platobného inštrumentu a jeho aplikácia v praxi
6.    Eliminácia platobných rizík a poistenie vývozných pohľadávok
7.    Všeobecné dodacie podmienky (vis major, arbitráž a použiteľné právo)

14:00 –14:30    Otázky a diskusia 

Podmienky účasti:
Účasť na seminári je bezplatná. Podujatie je určené pre podnikovú klientelu, predovšetkým pre manažérov firiem, ktorí realizujú vývozné  obchodné a logistické operácie so zahraničnými partnermi.
Cieľom bude prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EÚ, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailných bodov.