...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

IT je na slovenských školách "in"

24.04.2013 12:54

Slovensko patrí medzi krajiny Európy, kde sa napriek horšej technickej vybavenosti škôl najviac využívajú IT technológie počas vyučovania

Celoeurópsky výskum Európskej komisie preukázal, že študenti a učitelia v Európe majú chuť pracovať s IT technológiami.  Počet počítačov na školách sa od roku 2006 zdvojnásobil a väčšina škôl  je online, no úroveň digitálnych zručností je naprieč Európou veľmi nevyrovnaná. IT zručnosti sú pritom nevyhnutné pre rast a zamestnanosť. Podľa odhadov Komisie už v roku 2020 bude viac než 90% pracovných miest v EÚ požadovať aspoň základnú znalosť práce s IT technológiami.

Ako je na tom Slovensko?

Slovenské školy sú v porovnaní s ostatnými krajinami Európy horšie vybavené IT technológiami, spolu s Gréckom, Rumunskom, Talianskom a Poľskom máme najmenej špičkovo vybavených škôl.

Ukazuje sa však, že nedostatok vybavenia nemá automaticky za následok nedostatok záujmu. Slovenskí učitelia a žiaci napriek zlej vybavenosti škôl najviac využívajú IT technológie počas vyučovania. 

Jednou z najväčších prekážok využívania IT technológií na slovenských školách je nedostatok digitálneho pedagogického obsahu.

Pokiaľ ide o údržbu a správu počítačov, slovenské školy sa musia najviac spoľahnúť samé na seba. V porovnaní s inými krajinami majú len veľmi slabú podporu zo strany zriaďovateľa, či súkromných firiem.

Pozitívom je, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde žiakov vzdeláva najviac digitálne gramotných učiteľov (SR je na špici spolu so Švédskom, Estónskom a Írskom).

Ďalšie zistenia štúdie

Len štvrtina 9-ročných detí a polovica 16-ročných študentov študuje na špičkovo vybavených školách (moderné počítače, širokopásmový rýchly internet, vysoká miera konektivity – web, virtuálne učebne, email pre žiakov a učiteľov). 20% študentov na európskych stredných školách v rámci vyučovacieho procesu nikdy alebo takmer nikdy nepoužívalo počítač.

Na školách tablety a notebooky postupne vytláčajú štandardné pracovné stanice (desktopy).

Veľká väčšina učiteľov je presvedčená o prínose IT technológií vo vzdelávaní. Učitelia však využívajú tieto technológie viac v príprave na vyučovaciu hodinu ako počas samotnej hodiny. Väčšina učiteľov je odkázaná na to, aby IT zručnosti získala vo svojom voľnom čase.

Európska komisia odporúča členským krajinám, aby uplatňovali integrovaný prístup – to znamená nielen investície do infraštruktúry, ale aj do vzdelávania učiteľov a odmeňovanie učiteľov, ktorí používajú IT priamo vo vyučovacom procese.

Súvisiace odkazy