...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

JEREMIE: Poskytovatelia úverov pre malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do výzvy

28.05.2013 09:11

Podpora malých a stredných podnikov (“MSP”) na Slovensku v rámci iniciatívy JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) pokračuje. Zdroje JEREMIE budú prístupné pre MSP prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorých Európsky investičný fond (EIF) vyberá na základe výberového procesu.

EIF dnes spustil tretiu otvorenú súťaž, takzvanú „Výzvu na podávanie žiadostí“ na portfóliový úverový finančný nástroj zdieľaného rizika (“PRSL”) s označením č. JER-005/3. Na výzvu sa môžu prihlásiť finanční sprostredkovatelia, ktorí poskytujú úvery MSP. EIF následne vykoná analýzu uchádzačov a vyberie vhodných finančných sprostredkovateľov.

Výzva je zverejnená na internetovej stránke eif.org. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30. jún 2013.

Portfóliový úverový finančný nástroj zdieľaného rizika bude financovaný z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo výške 13,3 mil. EUR. Táto alokácia na finančný nástroj by mala umožniť vytvorenie nového portfólia úverov pre MSP vo výške 26,6 mil. EUR. Vybraní finanční sprostredkovatelia uplatnia svoje štandardné úverové hodnotenie, pričom by mali ponúknuť výhodnejšie úverové podmienky.

Iniciatívu JEREMIE realizuje na Slovensku EIF prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o. (www.szrf.sk).