...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Komisia chce konkurencieschopnejší maloobchod

04.02.2013 10:04

Európsky maloobchod čelí viacerým výzvam či už finančnej kríze a jej vplyvu na nákupnú silu spotrebiteľov, rastúcim cenám komodít či starnúcej populácii. Komisia preto vydala akčný plán, ktorého cieľom je posilniť konkurencieschopnosť sektora.

 

Maloobchodné a veľkoobchodné služby sú jedným z najvýznamnejších sektorov ekonomiky EÚ. Pripadá na ne 11 % HDP a 29 % malých a stredných podnikov. V sektore pritom pracuje takmer 33 miliónov ľudí. Ako uvádza Európska komisia, ide najmä o mladých, ženy a ľudí s nižšou úrovňou kvalifikácie.

Finančná kríza, zložitá hospodárska klíma, ich vplyv na nákupnú silu spotrebiteľov, rastúce ceny komodít či demografické trendy sú hlavnými výzvami, ktorým maloobchodníci čelia. Na druhej strane ich k zmene modelov núti aj rozvoj elektronického obchodu.

Európska komisia tiež zacielila na slabú konkurencieschopnosť sektora. Na jej posilnenie preto vydala akčný plán založený na piatich kľúčových prioritách:

  • posilňovanie práv spotrebiteľov prostredníctvom lepšej informovanosti;
  • zvyšovanie dostupnosti maloobchodných služieb prostredníctvom výmeny osvedčených postupov o komerčnom a priestorovom plánovaní medzi členskými štátmi;
  • spravodlivejšie a udržateľnejšie obchodné vzťahy v celom potravinovom i nepotravinovom dodávateľskom reťazci;
  • zabezpečenie lepšieho prepojenia medzi maloobchodom a inováciami;
  • vytvorenie lepšieho pracovného prostredia, napríklad prostredníctvom lepšieho zosúladenia potrieb zamestnávateľov so zručnosťami pracovníkov.

Očakáva, že z neho budú benefitovať spotrebitelia, firmy a aj ich zamestnanci. Spotrebitelia by mali mať po implementovaní plánu ľahší prístup k tovarom a službám za konkurencieschopné ceny. Zlepšiť by sa mala aj ponuka vďaka dostupnejším informáciám.

Firmám má na jednotnom trhu priniesť jasnejšie právne prostredie, udržateľnejšie vzťahy naprieč celým obchodným reťazcom a povzbudiť inovácie a investície. Podpora rozvoja elektronického obchodu im má pomôcť získať nové príležitosti a sprístupniť ďalšie trhy.

Z pohľadu zamestnancov má priniesť lepšie kariérne príležitosti a pracovné podmienky.

Zdroj:www.euractiv.sk