...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Konferencia: Európa pre občanov - občania pre Európu

31.01.2013 08:22

14. februára v Bratislave sa uskutoční konferencia Európa pre občanov - občania pre Európu pre príležitosti 2013 - Európskeho roka občanov. Konferencia je otvorená pre každého jednotlivca i organizáciu, ktoré sa chcú pridať svojimi aktivitami k Európskemu roku občanov. Organizátorom je Európsky kontaktný bod.

Termín: 14. február 2013 09:00 do: 17:00 v Bratislave

Kontaktné body európskych grantových programov, predstavitelia mimovládneho neziskového sektora, aktívni jednotlivci u nás i hostia zo zahraničia

  • priblížia hlavné zámery roka v rámci EÚ a na Slovensku, čo prináša EÚ na Slovensko a naopak, čo Slovensko prináša do Európy;
  • budú prezentovať možnosti financovania projektov zameraných na podporu aktívneho občianstva zo zdrojov EÚ, vrátane štrukturálnych fondov, Nórskych fondov a komunitárnych podporných programov;
  • predstavia skúsenosti so zrealizovanými projektami a pripravované aktivity zamerané na rozvoj občianskej participácie u nás;
  • v otvorenej diskusii prediskutujú potreby a možnosti podpory občianskych namiestnej, národnej aj európskej úrovni

Podrobný program tu

SpoluorganizátoriZastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Registrácia: Podujatie je bezplatné a otvorené širokej verejnosti. Ak už teraz viete, že sa chcete zúčastniť, prípadne odprezentovať svoj projekt, či plány, napíšte nám na office@europapreobcanov.sk.