...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Leader - Výzva č. 2013/PRV/29 pre op. č. 4.2

21.05.2013 13:28

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR (riadiaceho orgánu) zverejnila:

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, č. 2013/PRV/29 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v termíne od 20. 05. 2013 do 09. 08. 2013 (ďalej len "Výzva"), Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce a všetky príslušné dokumenty týkajúce sa Výzvy v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / OS 4 Leader  / Výzvy a PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / OS 4 Leader  / Usmernenie