...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

"Lepšie nápady pre fondy EÚ"

14.01.2013 08:47

Pozývame Vás na Vás podujatie pri príležitosti vyhodnotenia súťaže „Lepšie nápady pre fondy EÚ“, ktoré sa uskutoční 16. januára 2013 o 13:00 v Európske informačné centrum, Palisády 29 v Bratislave. 

Podujatie je záverom národnej súťaže projektových nápadov občanov na udržateľné využívanie fondov EÚ s názvom „Lepšie nápady pre fondy EÚ“, ktorú organizujú Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou CEE Bankwatch Network. Súťaž prebieha zároveň v ďalších siedmich nových členských štátoch EÚ a jej cieľom je priblížiť názory a požiadavky občanov nositeľom rozhodnutí na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov.

Viac informácií vrátane programu nájdete v pozvánke (pdf)

Záujemcov o účasť prosíme, aby sa zaregistrovali zaslaním vyplneného formulára na e-mailovú adresu nemcova@priateliazeme.sk. Kontakty a viac informácií nájdete v pozvánke (pdf)