...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Malé granty - V4

13.09.2013 12:59
S výnimkou cezhraničných projektov, do projektu musia byť zapojené subjekty z najmenej troch krajín Vyšehradskej skupiny (V4) (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko - napr. jeden organizátor a aspoň dvaja partneri z V4). Odporúča sa však, aby zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4. Každá organizácia alebo fyzická osoba na svete (s výnimkou inštitúcií priamo financovaných z verejných rozpočtov) je spôsobilá pre financovanie za predpokladu, že navrhovaný projekt má "višegrádske" prvky (pre inšpiráciu pozri predtým priznané dotácie). Pre viac informácií viď manuál pre granty.
 
Väčšina príjemcov sú mimovládne a organizácie občianskej spoločnosti (občianske združenia), obce, školy a ďalšie verejné inštitúcie. Maximálny príspevok z fondu pre každý malý grantový projekt je € 6000. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 70% z celkových nákladov na projekt, vrátane vecného príspevku žiadateľa alebo vecné príspevky iných subjektov. Maximálny časový rámec navrhovaných projektov je 6 mesiacov (aj keď predpokladané trvanie projektu bude dlhšie).
 
Projekty financované v rámci Malých grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií: kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, školstva, výmeny mládeže, cezhraničná spolupráca alebo podpora cestovného ruchu.
 
Ročný rozpočet: € 640 000
Max. rozpočet na projekt: € 6000
Max. časový rámec: 6 mesiacov
Ročné termíny: 1. marca, 1. júna, septembra a  1. decembra
 
Všetky žiadosti o grant musia byť podané prostredníctvom on-line systému podávania žiadostí do 12:00 (poludnie) SEČ daného termínu, podpísané papierové verzie (výtlačky) so sprievodnou dokumentáciou môžu byť osobne doručené do 16:30 SEČ v rovnaký deň, alebo zasielané poštou s uvedeným dátumom poštovej pečiatky ako je uvedený dátum termínu.