...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

MH SR sa darí napĺňať ciele v oblasti podpory MSP a tvorby pracovných miest pre mladých ľudí prostredníctvom štrukturálnych fondov

10.05.2013 08:21

26. apríla 2013 uplynul termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev KaHR-111SP-1201 a KaHR-31SP-1201, ktoré boli vyhlásené ako súčasť iniciatívy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v spojení s vytváraním pracovných miest pre cieľovú skupinu mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov. Prvé štatistické údaje preukazujú vysoký záujem zo strany žiadateľov o získanie podpory v oblasti inovatívnych výrobných technológií a cestovného ruchu.

V prípade výzvy s kódom KaHR-111SP-1201 zameranej na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách evidujeme 330 žiadostí v celkovej hodnote požadovaného nenávratného finančného príspevku 339,3 mil. €. Celkovo majú všetky tieto projekty potenciál vytvoriť až 3672 nových pracovných miest, viac ako polovica by mala byť určená pre mladých nezamestnaných.

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR-31SP-1201 určenej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je evidovaných 238 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výška žiadaného nenávratného finančného príspevku predstavuje 130,1 mil. €, vytvoriť by sa malo takmer 1601 pracovných miest, v rámci ktorých by viac ako polovica mala byť určená pre mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov.

„Jeden z prvých krokov je úspešne za nami, podarilo sa nám úspešne ukončiť výzvy a osloviť naozaj širokú skupinu podnikateľov. Prvé čísla týkajúce sa vytváraných pracovných miest sú povzbudivé a to aj napriek tomu, že nejde o priamu podporu vytváraných miest, ale naopak o sprostredkovanú, cez investičný projekt. Teraz urobíme všetko preto, aby sme výzvy vyhodnotili v priebehu nasledujúcich mesiacov. Schválené investície sa musia dostať do implementácie v krátkej dobe, aby sa želané efekty v podobe nových pracovných miest v regiónoch, dostavili čo najskôr,“ povedal minister hospodárstva Tomáš Malatinský v súvislosti s ukončením výziev.

V prípade oboch výziev bol naštartovaný  proces schvaľovania na príslušných sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom, konečné údaje o počte vytvorených pracovných miest sú priamo závislé od výsledku schvaľovacieho procesu. Po jeho ukončení bude zoznam schválených žiadostí verejnosti dostupný na webovom sídle Riadiaceho orgánu (www.mhsr.sk) a taktiež na webových sídlach sprostredkovateľských agentúr (www.siea.gov.skwww.sacr.sk).

Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR