Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Mikropôžičky dostupnejšie ako bankový úver

10.04.2013 15:08

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spúšťa nový mikropôžičkový program. Prostredníctvom neho môžu podnikatelia požiadať o tzv. mikropôžičku za najvýhodnejších podmienok na trhu.

Charakter a účel podpory

Mikropôžičkový program má revolvingový charakter. Splátky mikropôžičiek slúžia na poskytovanie ďalších mikropôžičiek.
 
Na poskytnutie mikropôžičky nie je právny nárok.
 
Účelom podpory poskytovanej prostredníctvom realizácie Mikropôžičkového programu je:
  • sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou Úverov za zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
  • umožnenie stabilizácie a rozvoja malých podnikov;
  • zvýšenie miery prežitia malých podnikov;
  • vytváranie podmienok k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch Slovenska;
  • pomoc a podpora pri začatí a rozvíjaní podnikania;
  • prípadné zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre konkrétne skupiny malých podnikateľov, ako napr. ženám – podnikateľkám, mladým ľuďom, podnikateľom s handicapom, migrantom a seniorom.