...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Mládež 2030: Prúty a architekti

17.01.2013 10:16

IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, organizuje konferenciu Mládež 2030: Prúty a architekti, ktorá je príležitosťou na diskusiu o formách a systémoch ako práca s mládežou na Slovensku funguje, ako je prepojená s ostatnými oblasťami spoločenského života a aké má miesto v komunite. Je tiež príležitosťou pre všetky zainteresované strany diskutovať o spoločných výzvach a zamyslieť sa spoločne so zástupcami samospráv ako dať našej práci potrebné uznanie.

Miesto konania: IUVENTA, Búdková 2, Bratislava, Slovensko

Termín: 24. 1. - 25. 1. 2013

Uzávierka prihlášok:   18. január 2013

Cieľová skupina:   

pracovníci s mládežou, zástupcovia OZ, CVČ, ICM, parlamentov mládeže, samospráv

Náklady na ubytovanie, stravu a program hradí organizátor. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia alebo účastník/-čka. Počet účastníkov je 70.

Ciele školenia:

  • vytvoriť, prezentovať a rozvíriť diskusiu o definícii pojmu „Práca s mládežou“;
  • predstaviť inovatívne programy neformálneho vzdelávania mládeže a prezentovať rôzne oblasti, v ktorých sa práca s mládežou objavuje;
  • prezentovať prácu s mládežou ako dôležitý prvok v procese výchovy a vzdelávania;
  • diskutovať o možnosti spoločného postupu pri vytváraní obrazu práce s mládežou ako súčasti edukačného procesu.

    Pre viac informácií kliknite na tento odkaz: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Mladez-2030-Pruty-a-architekti.alej?eventid=302