...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Mládež a vidiek

28.03.2013 09:41

Miesto konania: Terchová, Penzión pod Oblazom

Termín: 17. 4. - 19. 4. 2013

Uzávierka prihlášok:   31.03.2013

Typ aktivity:   Národné školenie

Krátka charakteristika:    

Školenie Mládež a vidiek poskytuje zástupcom Miestnych akčných skupín (MAS) a zástupcom Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) možnosť oboznámiť sa s Programom EÚ Mládež v akcii (MvA) v rámci podpory neformálneho vzdelávania vidieckej mládeže a rozvoja vidieka.

Ciele školenia (hlavný zámer školenia a špecifické ciele):

  • získať podrobnejšie informácie o Programe EÚ Mládež v akcii
  • oboznámenie sa s princípmi a prínosom neformálneho vzdelávania
  • rozvoj vidieka prostredníctvom jednotlivých akcií Programu, ich špecifiká.
  • Identifikácia mládežníckych lídrov a ich možná podpora na miestnej, regionálnej úrovni
  • Motivácia k zapojeniu sa do Programu prostredníctvom príkladov dobrej praxe (1.2, 1.3 alebo 5.1) - hostia podporených projektov

Pracovný jazyk:   

Slovenský jazyk

Cieľová skupina:   

Jeden zástupca / zástupkyňa za každú MAS + dvaja zástupcovia z NSRV

Počet účastníkov:   

max. 20 účastníkov

Náklady spojené s účasťou na školení:   

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník / účastníčka si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:   

Mgr. Katarína Kňažíková 
Národná agentúra Mládež v akcii 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 
Búdková 2 
SK - 811 04 Bratislava 1 
tel.: +421 2 592 96 323 
MT: +421 908 678 813 
e-,mai: katarina.knazikova@iuventa.sk 

www.mladezvakcii.sk