...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Mladý Európan 2013

26.04.2013 12:16

Regionálne kolo súťaže  „Mladý Európan“ v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu Nitra sa dňa 18.4.2013 uskutočnil 8.ročník regionálneho kola vedomostnej súťaže "Mladý Európan" organizovaný Europe Direct centrom v Nitre. Súťaž vyhlásilo Zastúpenie Európskej Komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct. Záštitu nad súťažou v roku 2013 prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziištitucionálne vzťahy a administratívu pán Maroš Šefčovič a vedúci Zastúpenia Európskej Komisie v SR pán Dušan Chrenek. 

Do súťaže sa zapojili študenti stredných škôl. Súťaž pozostávala z troch kôl. Prvé kolo tvoril vedomostný test o reáliách EÚ z rôznych oblastí, dôležitou témou boli aj práva občanov Európskej únie aj vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom občanov. Druhé kolo bolo zamerané na zručnosť v skladaní puzzle s tematikou EÚ. Do finálového tretieho kola postúpili tri školy s najvyšším počtom bodov a bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. 

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2013 Nitra:

1.miesto: Gymnázium Golianova, Nitra

2.miesto: Gymnázium Ul. 17.novembra, Topoľčany

3.miesto: Obchodná akadémia, Topoľčany

Víťazi regionálnych kôl postúpili do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 17.5.2013 v priestoroch Agroinštitútu Nitra.