...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Mladý inovatívny podnikateľ 2013

18.04.2013 13:28

Už po siedmy krát majú mladí tvoriví podnikatelia bez ohľadu na to či sú živnostníci alebo majitelia väčšej firmy možnosť prihlásiť sa do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award.

Podmienky súťaže a prihlásenie do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013
 
Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ 2013 je určená mladým ľuďom podnikajúcim v akejkoľvek oblasti. Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie kreatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení prijmania prihlášok do súťaže (01.05.2013) zasadne Rada garantov (expertov), ktorá vyberie najlepších piatich mladých podnikateľov.
 
Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov (t. j. v roku 2013 dosiahol vek 18 rokov a neprekročil vek 40 rokov). Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania.
 
Podnikateľ vyplní formulár, ktorý je identický s medzinárodným prihlasovacím formulárom. Hlavný dôraz je kladený na aplikovanie inovatívneho prístupu vo svojom podnikaní.
 
Na prihlásenie do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013 je potrebné stiahnuť následovný formulár: "Prihláška do súťaže mladý inovatívny podnikateľ 2013".Tento formulár je vo formáte Word. 
Vyplnený formulár pošlite na e-mailovú adresu invencia@invencia.sk, do predmetu uveďte: "Mlady inovativny podnikatel-Vase Meno".
 
Časový harmonogram národného kola Mladý inovatívny podnikateľ 2013
  • do 01. 05. 2013 - možnosť prihlásenia do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013
  • 02. 05. 2013 - 05. 05. 2013 - posúdenie nominácii a výber 5 finalistov
  • 06. 05. 2013 - 10. 05. 2013 - hearing, resp. diskusia s 5 finalistami v Bratislave
  • 21. 05. 2013 - slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci 20. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.
Ceny pre víťazov
 
Víťaz získa atraktívny  zájazd do zahraničia, ďalší finalisti získajú zapožičanie auta BMW s plnou nádržou. Všetci piati finalisti získajú aj vecné ceny. Taktiež bude udelená "Cena ministra hospodárstva SR" za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh a "Ceny Prvej dámy SR" za úspešný príbeh mladej podnikateľky. V roku 2013 bude udelená aj "Cena Samsung Electronics Slovakia".